Antena ured Europske mreže centara za kulturu za Jugoistočnu Europu

    Ciljevi aktivnosti Antena ureda ENCC-a za JI Europu su povezivanje dionika oko tema kojima se bavi ENCC, osiguravanje platforme za razvoj suradnje i transnacionalnih projekata u regiji te identificiranje i spajanje potencijalnih članova, poticanje strukturiranja i gradnje kapaciteta u sektoru.

    Europska mreža centara za kulturu

    ENCC predstavlja velik broj lokalnih kulturnih instituta, u ruralnim, urbanim i metropolitskim područjima, promovira umrežavanja i gradnju kapaciteta među centrima za kulturu na svim nivoima igradi mostove među europskim djelatnicima u kulturi

    Naše vrijednosti, vizija i misija

    Postati ENCC član je jednostavno, bilo da predstavljate centar za kulturu, mrežu ili sebe.